Privacy Statement

Bakkerij Aelbers, gevestigd aan de Benschopperstraat 42 in IJsselstein, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Laatste update: 11 februari 2019

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Bakkerij Aelbers verwerkt. Persoonsgegevens kunnen ons op verschillende manieren worden verstrekt: via de website bakkerijaelbers.nl, via email, per post, telefonisch of in de winkels.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Denk maar aan uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals uw IP-adres of een klantnummer zijn persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons opneemt. Wij krijgen deze gegevens rechtstreeks van u, wanneer u een bestelling plaatst of wanneer u contact zoekt met onze klantenservice. In sommige gevallen ontvangen we uw gegevens van anderen. Bijvoorbeeld wanneer iemand een taart naar u opstuurt.

Welke gegevens verwerken wij van u, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Gegevens voor het verwerken van uw bestelling

Als u iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van u nodig om uw bestelling te kunnen bezorgen of dat u deze kunt afhalen. Hiervoor verzamelen wij uw naam, e-mailadres, adresgegevens, bezorgadres, betaalgegevens en uw telefoonnummer. De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan uw bestelling 7 jaar bewaren.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Als u het contactformulier op onze website hebt gebruikt, worden uw gegevens via een met SSL beveiligde verbinding aan ons verzonden. Uw gegevens komen terecht in een systeem dat is beveiligd met een wachtwoord en dus alleen toegankelijk is voor een bevoegde medewerker van Bakkerij Aelbers. We bewaren de gegevens zo lang als nodig is om de contactaanvraag af te handelen. U kunt na die tijd op ieder moment een verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen via info@bakkerijaelbers.nl.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Indien het een bestelling betreft, wordt de bestelling klaargezet en wordt er eventueel contact met u opgenomen. Als een bestelling moet worden bezorgd kan het voorkomen dat wij uw gegevens delen met een vervoerder. Bakkerij Aelbers verkoopt of deelt gegevens van klanten verder niet, tenzij dat wij hiertoe worden verzocht vanwege een justitieel onderzoek.

Welke rechten kunt uoefenen met betrekking tot uw gegevens?

Recht op informatie

U heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kunt uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en hoe wij met deze gegevens omgaan.

Recht op inzage

U heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben. U kunt een overzicht daarvan aanvragen via info@bakkerijaelbers.nl. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om gegevens die u aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die u met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat u deze gegevens kan bewaren in een database. Dit betreffen uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestelgeschiedenis.

Recht op beperking

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als u van mening bent dat hier sprake van is, kunt u contact met ons opnemen via de klantenservice.

Recht om vergeten te worden

U heeft het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw persoonsgegevens te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met u op. Neem daarvoor contact op via info@bakkerijaelbers.nl. Tot slot heeft u het recht om ujijt uw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ervaar de smaak van de echte bakker

Keniabrood
Ons filiaal aan de Benschopperstraat
Volop keuze in verse bolletjes
Warme sauzijzen - in al onze winkels verkrijgbaar
Moorkoppen met heerlijke chocolade
De winkel aan de Biezen 17 in IJsselstein
Krentenwegge
Marsepeingebak - heerlijk bij de thee!
Donuts, een zalige zoetigheid
Vers aardbeiengebak
Hollands Grof
Eikeltjes, als bokkepootjes, maar dan anders...
Brood in alle soorten - elke dag vers
Frans stokbrood - altijd lekker
Gebak met knapperige hazelnoot
SELECT `shop_times`.* FROM `shop_times` WHERE `type`='1' AND `start`<='2022-05-23 07:45:00' AND `finish`>='2022-05-23 07:45:00' ORDER BY FIND_IN_SET(`type`, '9,1,2,3,4,5,6,7,0')

Onze aanbiedingen

Vandaag in onze winkels

Er zijn geen aanbiedingen.